risk-analizi

Risk Analizinin Hazırlanması

Firma’nın yapmakta olduğu faaliyetlerle ilgili olarak (farklı yerdeki her şube ve yapılan iş için) Risk Değerlendirme Raporu gerekmektedir. Böyle bir raporun hazırlanması ve oluşturulması için Çalışma Bakanlığının şartları doğrultusunda araştırma ve gözlem yapılmaktadır. Bu gözlem sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmekte ve çalışmalar sonunda analiz yapılan döneme ait Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanmış olan bu rapor sonrasında firmanın risk görülen konularda önlem alması beklenmektedir.

Bu raporda;

Ø Firmanıza ait değerlendirmeler,

Ø Risk taşıyan bölgeler ve çalışma alanları,

Ø Risk taşıyan faaliyetler ve bağlı olası tehlikeler, Olabilecek potansiyel sonuçlar,

Ø Bu faaliyet ve olası tehlikelerle ilgili mevzuat,

Ø Bu faaliyetlerdeki risklerin olma olasılığı ve gelecek zararın şiddeti,

Ø Firmanın mevcut kontrol etkinliği,

Ø Bu değerlendirmeler sonucunda çıkan ilk risk puanı, sonuç risk puanı ve risk değeri hesaplanır.